Przetarg nieograniczony na najem lokali mieszkalnych

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” ogłasza przetargi nieograniczone na najem lokali mieszkalnych:

  • nr 2/m/22 przy ul. Felińskiego 12/1„a” składający się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z WC o pow. użytk. 33,90 m2).

Lokal położony jest na parterze w budynku 10 – piętrowym. Cena wywoławcza stawki czynszowej najmu wynosi 9,59 zł/m2.

Do wylicytowanej stawki czynszowej dolicza się :

– opłatę za C.O. 4,11 zł/m2,

– opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,50 zł/os. oraz

– woda według zaliczek.

  • nr 3/m/22 przy ul. Felińskiego 37/22 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o pow. użytk. 46,00 m2).

Lokal położony jest na VII piętrze w budynku 10 – piętrowym. Cena wywoławcza stawki czynszowej najmu wynosi 9,13 zł/m2.

Do wylicytowanej stawki czynszowej dolicza się :

– opłatę za C.O. 4,10 zł/m2,

– opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,50 zł/os. oraz

– woda według zaliczek.

W/w przetargi nieograniczone odbędą się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 1030  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Bytomiu, przy ul. Felińskiego 19.

Do dnia 07.07.2022 r. należy wpłacić wadium w wysokości 300,00 zł na lokal przy ul. Felińskiego 12/1”a” i 300,00 zł na lokal przy ul. Felińskiego 37/22 na jedno
z niżej  podanych kont Spółdzielni:

PKO BP S.A. O/Bytom   02 1020 2368 0000 2802 0021 8867

ING Bank Śląski  Oddział Bytom 78 1050 1230 1000 0022 7819 9076

Numer przetargu i adres lokalu winien być wskazany na dowodzie wpłaty wadium.

Dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wygrywający przetarg na najem obowiązany jest przed podpisaniem umowy najmu wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 12 krotność miesięcznej opłaty czynszu.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Członkowsko – Lokalowym nr tel.: (32) 396 -72 -12, (32) 396 -72 -28.

Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dniach i godzinach urzędowania Administracji Spółdzielni tj.: poniedziałki od godz. 700 do 1630, we wtorki, środy i czwartki od godz. 700  do 14 00.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 

 

 

Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
·        nr 1/m/22 na lokal mieszkalny przy ul. Felińskiego 107/8 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o pow. użytk. 50,60 m2.
Lokal położony jest na III – piętrze w budynku   4 – piętrowym. Wartość rynkowa lokalu według operatu szacunkowego wynosi: 162 911,00 zł.
W/w przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 1000  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Bytomiu, przy ul. Felińskiego 19.
      Do dnia 07.07.2022 r. należy wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na jedno z niżej podanych kont Spółdzielni:
PKO BP S.A. O/Bytom   02 1020 2368 0000 2802 0021 8867
ING Bank Śląski  Oddział Bytom 78 1050 1230 1000 0022 7819 9076
 
Numer przetargu i adres lokalu winien być wskazany na dowodzie wpłaty wadium.
Dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Członkowsko – Lokalowym nr tel.: (32) 396 -72 -12, (32) 396 -72 -28.
Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dniach i godzinach urzędowania Administracji Spółdzielni tj.: poniedziałki  od godz. 700  do 1630 we wtorki, środy i czwartki
od godz. 700  do 1400.
 
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 

 

 

przetargi-roboty

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, ul. Felińskiego 19, 41-908 Bytom

ogłasza następujące przetargi nieograniczone:

nr 49/2021

Termomodernizacja budynku przy ul. Felińskiego 45-49 w Bytomiu

nr 50/2021

Termomodernizacja budynku przy ul. Felińskiego 51-53 w Bytomiu

nr 51/2021

Termomodernizacja budynku przy ul. Stolarzowickiej 78c w Bytomiu

nr 52/2021

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Reptowskiej w Bytomiu

nr 53/2021

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
dla przetargów nr 49-51/2021 – Dagmara Żerucha, tel. (32) 396 72 26;

dla przetargów nr 52-53/2021 – Dorota Fita, tel. (32) 396 72 26;

oraz Feliks Wcisło, tel. (32) 396 72 14.

Warunkiem wzięcia udziału w każdym z przetargów jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dni robocze, w dniach od 07.12.2021r. do 14.12.2021r., w godz. 900-1300  w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Cena specyfikacji: 246,00 zł brutto na każdy z przetargów.

Ogłoszenie-1-1000x620

Nieograniczony przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego – 30.11.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności  na n/w  lokal mieszkalny:

 

·        nieograniczony nr 3/M/21 na lokal mieszkalny przy ul. Reptowskiej 76/18 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o pow. użytk. 36,40 m2).

Lokal położony jest na II – piętrze w budynku 4 – piętrowym.

 

 

Wartość rynkowa lokalu według operatu szacunkowego wynosi: 121 706,00 zł.

 

W/w przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. o godz. 1000  w  siedzibie Zarządu Spółdzielni w Bytomiu, przy ul. Felińskiego 19.

 

Do dnia 26.11.2021 r. należy wpłacić wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej na jedno z niżej  podanych kont Spółdzielni:   

 

 

PKO BP S.A. O/Bytom   02 1020 2368 0000 2802 0021 8867

ING Bank Śląski  Oddział Bytom 78 1050 1230 1000 0022 7819 9076

 

Numer  przetargu  i adres lokalu winien być wskazany na dowodzie wpłaty wadium.

Dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

 

 

Szczegółowych  informacji o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Członkowsko – Lokalowym  nr tel.: 32 396-72-12, 32 396-72-28.

 

Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dniach i godzinach urzędowania Administracji Spółdzielni tj.: poniedziałki od godz. 700 do 1630, we wtorki, środy i czwartki od godz. 700   do 1400.

 

Zarząd Spółdzielni zastrzega  sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.  

Działka na sprzedaż

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, ul. Felińskiego 19, 41-908 Bytom

Posiada do zbycia prawo własności nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu nr 188/17 o pow. 8 823m2, zlokalizowanej w Bytomiu-Miechowicach przy ul. Felińskiego, wartość zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 1 408 023,00 PLN( netto).

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta posiada oznaczenie 1UKS. Oferowane prawo własności dotyczy nieruchomości niezabudowanej, w związku z czym Gminie Bytom przysługuje prawo pierwokupu.

Oferta ważna do dnia 31.12.2021roku

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 32) 396 72 16, 32)  396 72 14 oraz na stronie  www.smmiechowice.bytom.pl.

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”,

ul. Felińskiego 19, 41-908 Bytom

ogłasza następujące przetargi nieograniczone:

nr 11/2021

Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 11-15 w Bytomiu

nr 12/2021

Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 21-25 w Bytomiu

nr 13/2021

Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Stolarzowickiej 104c w Bytomiu

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
Mariusz Mrochen, tel. (32) 396 72 15;

oraz Feliks Wcisło, tel. (32) 396 72 14.

Warunkiem wzięcia udziału w każdym z przetargów jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dni robocze, w dniach od 07.04.2021r. do 14.04.2021r.,
w godz. 900-1300  w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Cena specyfikacji: 123,00 zł brutto na każdy z przetargów.