Informacja dot.ciepła

W dniu 1 stycznia 2023 roku wprowadzona do stosowania została nowa taryfa dla ciepła dotycząca m.in. mieszkańców naszego osiedla. Skala podwyżki jest duża i jest to druga podwyżka w ostatnich 12 miesiącach. Poprzednia wprowadzona 1.07.2022r. podniosła koszty centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej o ok.24%. W sumie w ciągu ostatnich 12 miesięcy koszty centralnego ogrzewania jak i podgrzewu ciepłej wody użytkowej wzrosły o ok.50%.
Aktualna taryfa jak i bieżące informacje dotyczące dostawy ciepła można znaleźć na stronie PEC Bytom www.pec.bytom.pl

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

W imieniu własnym i mojej Rodziny pragnę serdecznie podziękować za okazane współczucie i słowa otuchy oraz obecność
w uroczystościach pogrzebowych mojej żony Marty Dąbrowskiej.

Kazimierz Dąbrowski

z Rodziną