Ogłoszenie w sprawie pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniach od dnia 01.02.2024r. do dnia 31.01.2025r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Miechowice” uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 01.02.2024r. do dnia 31.01.2025r. firma ,,Cagro” przeprowadzi badania instalacji elektrycznej w mieszkaniach. Przed przystąpieniem do prac zostanie umieszczona informacja na tablicy ogłoszeń w budynku z dokładnym określeniem terminu wykonania pomiarów. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o udostępnienie mieszkań na czas wykonywania badań instalacji elektrycznej. W przypadku nieobecności należy uzgodnić nowy termin wykonania pomiarów pod nr tel. 609 866 313 lub 032 289 05 05 wew. 1.