Ogłoszenie

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 Nr 92  poz. 880 z późn. zmianami ) Art. 83 ust. 4  Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Miechowice’’ zawiadamia członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują  spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na Działce  Nr 188/17                  przy  ul. Felińskiego ,,Lasek’’.

W świetle powyższego prosimy,  w terminie do dnia 26.03.2023 r.   o pisemne zgłaszanie uwag,
w przedmiocie sprawy.

Informacja dot.ciepła

W dniu 1 stycznia 2023 roku wprowadzona do stosowania została nowa taryfa dla ciepła dotycząca m.in. mieszkańców naszego osiedla. Skala podwyżki jest duża i jest to druga podwyżka w ostatnich 12 miesiącach. Poprzednia wprowadzona 1.07.2022r. podniosła koszty centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej o ok.24%. W sumie w ciągu ostatnich 12 miesięcy koszty centralnego ogrzewania jak i podgrzewu ciepłej wody użytkowej wzrosły o ok.50%.
Aktualna taryfa jak i bieżące informacje dotyczące dostawy ciepła można znaleźć na stronie PEC Bytom www.pec.bytom.pl

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć Państwu życzenia zdrowych,

rodzinnych, pełnych wiary i nadziei Świąt.

Niech ten czas przyniesie odrobinę zapomnienia

i wytchnienia od trosk i trudów dnia codziennego

i stanie się czasem budowania prawdziwej wspólnoty.

Przy świątecznym stole niech zasiądą Przyjaciele,

których miłość i dobroć pozostaną

z Państwem na wiele dni i tygodni

życzą:

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice”