Ogłoszenie w sprawie pomiarów instalacji elektrycznej w mieszkaniach od dnia 01.02.2024r. do dnia 31.01.2025r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Miechowice” uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 01.02.2024r. do dnia 31.01.2025r. firma ,,Cagro” przeprowadzi badania instalacji elektrycznej w mieszkaniach. Przed przystąpieniem do prac zostanie umieszczona informacja na tablicy ogłoszeń w budynku z dokładnym określeniem terminu wykonania pomiarów. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o udostępnienie mieszkań na czas wykonywania badań instalacji elektrycznej. W przypadku nieobecności należy uzgodnić nowy termin wykonania pomiarów pod nr tel. 609 866 313 lub 032 289 05 05 wew. 1.

OGŁOSZENIE – Centralne ogrzewanie

Informujemy Państwa, iż z dniem 1 grudnia 2023 r PEC Bytom Sp. z o.o. zgodnie z decyzją Prezesa URE wprowadza nowe ceny i stawki opłat dotyczące centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Z aktualną taryfą jak i bieżącymi informacjami dotyczącymi dostawy ciepła można zapoznać się na stronie PEC Bytom (www.pec.bytom.pl)