Podziękowanie

W imieniu własnym i naszych Rodzin

pragniemy serdecznie podziękować za okazane współczucie

i słowa otuchy oraz obecność w uroczystościach pogrzebowych

naszego ojca Kazimierza Dąbrowskiego.

 

Anna Dąbrowska- Gunder i Bartosz Dąbrowski

z Rodzinami

Informacja dla mieszkańców

Informujemy Państwa, iż z dniem 01.05.2023r. Fortum Silesia zgodnie z decyzję Prezesa URE wprowadza nowe ceny i stawki opłat dotyczących m.in. mieszkańców naszego osiedla. Z aktualną taryfą jak i bieżącą informacją dotyczącą dostawy ciepła można zapoznać się na stronie PEC Bytom www.pec.bytom.pl