Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, iż z dniem 01.05.2020r. Fortum Silesia S.A wprowadził nowe ceny ciepła zatwierdzone decyzją Prezesa URE Nr OKA.4210.6.2020 CW z dnia 09.04.2020r

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” w Bytomiu, uwzględniając prośby mieszkańców nieruchomości zagrożonych podwyższoną opłatą za nieprawidłową segregację odpadów komunalnych, prosi wszystkich mieszkańców o zamykanie podwórek gospodarczych od dnia 10 sierpnia 2020 r.