Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Bytomiu

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Bytomiu: https://bpk.pl/content/nowa-taryfa-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-odprowadzania-sciekow-w-bytomiu.

W związku z powyższym od 01.01.2021 r. opłata za zimną wodę i odprowadzanie ścieków będzie wynosiła 15,19 zł/m3.
Nowe naliczenia czynszu zostaną Państwu dostarczone w najbliższym czasie.

Ogłoszenie-1-1000x620

Odczyty wodomierzy – grudzień 2020 r.!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym odczyty nie będą dokonywane przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię.
W celu rozliczenia zaliczek za II półrocze 2020 r. prosimy o samodzielne odczytanie wodomierzy w terminie do 31.12.2020 r. i przekazywanie stanów do celów odczytu w nieprzekraczalnym terminie do 04.01.2021 r.

Odczyty można przesłać na adres e-mail: wspólnoty@smmiechowice.bytom.pl lub podać telefonicznie nr tel.(32) 396 72 28.

W przypadku nie dostarczenia odczytów w terminie rozliczenie zostanie dokonane szacunkowo na podstawie średniego zużycia za ostatni okres rozliczeniowy.