Ogłoszenie-1-1000x620

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nickla 76 – 07.06.2021 r.

Zawiadamiamy Państwa, iż zgodnie z art. 30 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, w dniu 07.06.2021 r. r. (tj. poniedziałek) o godzinie 1530 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” przy ul. Felińskiego 19 w Bytomiu, odbędzie się zebranie ogółu właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Nickla 76 w sprawie planu gospodarczego na 2021 r.
Uprzejmie prosimy o obecność lub o przybycie pełnomocnika w celu podjęcia stosownych decyzji.

Ogłoszenie-1-1000x620

Odczyty wodomierzy

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIECHOWICE”

informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym odczyty wodomierzy w mieszkaniach nie będą dokonywane przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię.


W celu rozliczenia zaliczek za wodę za I półrocze 2021r. prosimy o samodzielne odczytanie wodomierzy w dniach 01 – 25.06.2021r.


Stany spisane na kartkach należy wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do siedziby Spółdzielni w terminie do 25.06.2021r.
Odczyty można też przesłać na adres e-mail – czynsze@smmiechowice.bytom.pl

podać telefonicznie nr tel. 32 396 72 09, 32 396 72 01, 32 396 72 27 oraz korzystając z systemu  S_NET.

W przypadku niedostarczenia odczytów w terminie, rozliczenie zostanie dokonane szacunkowo na podstawie średniego zużycia za ostatni okres rozliczeniowy.