Przetarg nieograniczony na najem lokali mieszkalnych

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” ogłasza przetargi nieograniczone na najem lokali mieszkalnych:

  • nr 2/m/22 przy ul. Felińskiego 12/1„a” składający się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z WC o pow. użytk. 33,90 m2).

Lokal położony jest na parterze w budynku 10 – piętrowym. Cena wywoławcza stawki czynszowej najmu wynosi 9,59 zł/m2.

Do wylicytowanej stawki czynszowej dolicza się :

– opłatę za C.O. 4,11 zł/m2,

– opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,50 zł/os. oraz

– woda według zaliczek.

  • nr 3/m/22 przy ul. Felińskiego 37/22 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o pow. użytk. 46,00 m2).

Lokal położony jest na VII piętrze w budynku 10 – piętrowym. Cena wywoławcza stawki czynszowej najmu wynosi 9,13 zł/m2.

Do wylicytowanej stawki czynszowej dolicza się :

– opłatę za C.O. 4,10 zł/m2,

– opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,50 zł/os. oraz

– woda według zaliczek.

W/w przetargi nieograniczone odbędą się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 1030  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Bytomiu, przy ul. Felińskiego 19.

Do dnia 07.07.2022 r. należy wpłacić wadium w wysokości 300,00 zł na lokal przy ul. Felińskiego 12/1”a” i 300,00 zł na lokal przy ul. Felińskiego 37/22 na jedno
z niżej  podanych kont Spółdzielni:

PKO BP S.A. O/Bytom   02 1020 2368 0000 2802 0021 8867

ING Bank Śląski  Oddział Bytom 78 1050 1230 1000 0022 7819 9076

Numer przetargu i adres lokalu winien być wskazany na dowodzie wpłaty wadium.

Dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wygrywający przetarg na najem obowiązany jest przed podpisaniem umowy najmu wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 12 krotność miesięcznej opłaty czynszu.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Członkowsko – Lokalowym nr tel.: (32) 396 -72 -12, (32) 396 -72 -28.

Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dniach i godzinach urzędowania Administracji Spółdzielni tj.: poniedziałki od godz. 700 do 1630, we wtorki, środy i czwartki od godz. 700  do 14 00.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 

 

 

Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
·        nr 1/m/22 na lokal mieszkalny przy ul. Felińskiego 107/8 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o pow. użytk. 50,60 m2.
Lokal położony jest na III – piętrze w budynku   4 – piętrowym. Wartość rynkowa lokalu według operatu szacunkowego wynosi: 162 911,00 zł.
W/w przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 1000  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Bytomiu, przy ul. Felińskiego 19.
      Do dnia 07.07.2022 r. należy wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na jedno z niżej podanych kont Spółdzielni:
PKO BP S.A. O/Bytom   02 1020 2368 0000 2802 0021 8867
ING Bank Śląski  Oddział Bytom 78 1050 1230 1000 0022 7819 9076
 
Numer przetargu i adres lokalu winien być wskazany na dowodzie wpłaty wadium.
Dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Członkowsko – Lokalowym nr tel.: (32) 396 -72 -12, (32) 396 -72 -28.
Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dniach i godzinach urzędowania Administracji Spółdzielni tj.: poniedziałki  od godz. 700  do 1630 we wtorki, środy i czwartki
od godz. 700  do 1400.
 
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 

 

 

Złożenie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CEEB

Dotyczy : złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CEEB

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, że w dniu 04.05.2022 roku  na potrzeby Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do Wydziału  Inżynierii Środowiska, Urzędu Miejskiego w Bytomiu zostały złożone deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, dla wszystkich budynków mieszkalnych oraz lokali użytkowych zlokalizowanych w zasobach SM „Miechowice” oraz zarządzanych przez Spółdzielnię.

Deklaracje dotyczą wszystkich lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach i obejmują  istniejące stany prawne.

Odczyty wodomierzy – Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Nickla 44, ul. Nickla 48 i ul. Nickla 52

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, że w dniu 27.06.2022 r. (tj. poniedziałek)  w godz. 15.30 – 17.00 wykonywane będą odczyty wodomierzy oraz kontrola instalacji wodnej w n/w lokalach mieszkalnych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nickla 44,
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nickla 48,
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nickla 52.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o obecność osoby pełnoletniej w dniu wykonywania przeglądu, jak również o umożliwienie sprawdzenia podłączeń wszystkich urządzeń pobierających wodę w lokalu.

W przypadku nieobecności w dniu odczytu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 396 72 28.

Godziny pracy Spółdzielni w dniu 17.06.2022 r.

I N F O R M A C J A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” uprzejmie  informuje, iż  w  dniu   17 czerwca 2022 r. (tj. PIĄTEK)   Spółdzielnia  będzie NIECZYNNA.

Czynne  będzie Pogotowie Techniczne  Spółdzielni, gdzie  usterki będzie można zgłaszać w godz. 6.00 – 22.00  pod numerem tel.  (32) 396-72-20,   natomiast  w godz. 22.00  –  6.00  do firm pełniących dyżury:

      a/  Pogotowie Gazowe   nr tel. 536-566-007                                                             dot. awarii gazowych

     b/  Pogotowie wodno – kanalizacyjne  nr tel. 600 – 496 – 080                       dot. awarii   wod. – kan. i  c.o.

     c/  Pogotowie elektryczne  nr tel. 609-866-313  lub  609-866-501                dot. instalacji elektrycznych

     d/  Pogotowie dźwigowe   nr  tel.  800 707 401                                                          dot. awarii dźwigów