Władze spółdzielni

Organy spółdzielni

Zarząd:

 1.  Prezes Zarządu – mgr Joanna Koch – Kubas
 2.  Zastępca Prezesa Zarządu, Główna Księgowa – mgr Anna Niewiadomska
 3.  Zastępca Prezesa Zarządu – mgr Jan Jeziorowski

Rada Nadzorcza:

 1. WRÓBEL MAREK – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. DĄBROWSKI KAZIMIERZ – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. MAZUR ARTUR – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. JĘCZMIŃSKI ZDZISŁAW
 5. KORNEK KRYSTYNA
 6. KRAWCZYK GRZEGORZ
 7. KUDŁA JACEK
 8. LACH ANNA
 9. LELOWICZ MARIANNA
 10. MARCINIAK TADEUSZ
 11. SZEPISZCZAK MAREK
 12. SZOŁTYS LIDIA
 13. WALUGA KRZYSZTOF
 14. WARSZEWSKA BARBARA