Władze spółdzielni

Organy spółdzielni

Zarząd:

 1.  Prezes Zarządu – mgr Joanna Koch – Kubas
 2.  Zastępca Prezesa Zarządu, Główna Księgowa – mgr Anna Niewiadomska
 3.  Wiceprezes Zarządu – mgr Jan Jeziorowski

Rada Nadzorcza:

 1. SZOŁTYS LIDIA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. WIECZOREK ANZELM – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 3. LELOWICZ MARIANNA – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. GRULA TOMASZ
 5. GUNDER LEON
 6. JĘCZMIŃSKI ZDZISŁAW
 7. LEOŃCZUK ZDZISŁAW
 8. LUTY JAN
 9. MATYSEK MIROSŁAWA
 10. ŚLIWA KORNELIA
 11. WALUGA KRZYSZTOF