RODO – Obowiązek Informacyjny

 

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”
  z siedzibą w Bytomiu przy ul. Felińskiego 19.
 2. Państwa dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań: ustawowych, statutowych oraz wypełnienia niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. Przysługuje Państwo prawo do wglądu do swoich danych a także prawo do ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Państwa dane dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków SM „Miechowice” będą przechowywane przez Administratora w okresie 10 lat.
 5. W przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa – to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji praw
  i obowiązków wynikających z ustawy, statutu bądź umowy zawartej z Spółdzielnią Mieszkaniową „Miechowice „ w Bytomiu.