Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
·        nr 1/m/22 na lokal mieszkalny przy ul. Felińskiego 107/8 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o pow. użytk. 50,60 m2.
Lokal położony jest na III – piętrze w budynku   4 – piętrowym. Wartość rynkowa lokalu według operatu szacunkowego wynosi: 162 911,00 zł.
W/w przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 1000  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Bytomiu, przy ul. Felińskiego 19.
      Do dnia 07.07.2022 r. należy wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na jedno z niżej podanych kont Spółdzielni:
PKO BP S.A. O/Bytom   02 1020 2368 0000 2802 0021 8867
ING Bank Śląski  Oddział Bytom 78 1050 1230 1000 0022 7819 9076
 
Numer przetargu i adres lokalu winien być wskazany na dowodzie wpłaty wadium.
Dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Członkowsko – Lokalowym nr tel.: (32) 396 -72 -12, (32) 396 -72 -28.
Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dniach i godzinach urzędowania Administracji Spółdzielni tj.: poniedziałki  od godz. 700  do 1630 we wtorki, środy i czwartki
od godz. 700  do 1400.
 
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.