Przetarg nieograniczony na najem lokali mieszkalnych

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” ogłasza przetargi nieograniczone na najem lokali mieszkalnych:

  • nr 2/m/22 przy ul. Felińskiego 12/1„a” składający się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z WC o pow. użytk. 33,90 m2).

Lokal położony jest na parterze w budynku 10 – piętrowym. Cena wywoławcza stawki czynszowej najmu wynosi 9,59 zł/m2.

Do wylicytowanej stawki czynszowej dolicza się :

– opłatę za C.O. 4,11 zł/m2,

– opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,50 zł/os. oraz

– woda według zaliczek.

  • nr 3/m/22 przy ul. Felińskiego 37/22 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o pow. użytk. 46,00 m2).

Lokal położony jest na VII piętrze w budynku 10 – piętrowym. Cena wywoławcza stawki czynszowej najmu wynosi 9,13 zł/m2.

Do wylicytowanej stawki czynszowej dolicza się :

– opłatę za C.O. 4,10 zł/m2,

– opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,50 zł/os. oraz

– woda według zaliczek.

W/w przetargi nieograniczone odbędą się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 1030  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Bytomiu, przy ul. Felińskiego 19.

Do dnia 07.07.2022 r. należy wpłacić wadium w wysokości 300,00 zł na lokal przy ul. Felińskiego 12/1”a” i 300,00 zł na lokal przy ul. Felińskiego 37/22 na jedno
z niżej  podanych kont Spółdzielni:

PKO BP S.A. O/Bytom   02 1020 2368 0000 2802 0021 8867

ING Bank Śląski  Oddział Bytom 78 1050 1230 1000 0022 7819 9076

Numer przetargu i adres lokalu winien być wskazany na dowodzie wpłaty wadium.

Dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wygrywający przetarg na najem obowiązany jest przed podpisaniem umowy najmu wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 12 krotność miesięcznej opłaty czynszu.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Członkowsko – Lokalowym nr tel.: (32) 396 -72 -12, (32) 396 -72 -28.

Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dniach i godzinach urzędowania Administracji Spółdzielni tj.: poniedziałki od godz. 700 do 1630, we wtorki, środy i czwartki od godz. 700  do 14 00.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.