wazny

OGŁOSZENIE

Na podstawie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, z późn. zm.) § 4.1.11

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Miechowice’’ wzywa do usunięcia z przestrzeni

korytarzy piwnicznych, strychów oraz dróg komunikacji ogólnej służących ewakuacji jakichkolwiek przedmiotów wykonanych z materiałów łatwopalnych oraz innych elementów zawężających wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej, w terminie do dnia 30.04.2022 r.

Po tym terminie pozostawione przedmioty zostaną usunięte na wysypisko bez ponownego powiadomienia.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.