Ogłoszenie-1-1000x620

Odczyty wodomierzy

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIECHOWICE”

informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym odczyty wodomierzy w mieszkaniach nie będą dokonywane przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię.


W celu rozliczenia zaliczek za wodę za I półrocze 2021r. prosimy o samodzielne odczytanie wodomierzy w dniach 01 – 25.06.2021r.


Stany spisane na kartkach należy wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do siedziby Spółdzielni w terminie do 25.06.2021r.
Odczyty można też przesłać na adres e-mail – czynsze@smmiechowice.bytom.pl

podać telefonicznie nr tel. 32 396 72 09, 32 396 72 01, 32 396 72 27 oraz korzystając z systemu  S_NET.

W przypadku niedostarczenia odczytów w terminie, rozliczenie zostanie dokonane szacunkowo na podstawie średniego zużycia za ostatni okres rozliczeniowy.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.