Kliknij poniżej w odpowiednią sprawę, aby wyświetlić dokumenty przygotowane do pobrania. 

Nabycie lokalu mieszkalnego na licytacji sądowej

Oświadczenie o akceptacji korespondencji i faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej

Oświadczenie o wycofaniu zgody na prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną

Oświadczenie o braku poczty elektronicznej

Podanie o zaświadczenie do założenia księgi wieczystej

Podstawowe dane informacyjne

Odrębna własność:
Darowizna odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego – druk 1
Nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego – druk 2
Nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego – druk 3
Nabycie spadku
Obciążenie z tytułu termomodernizacj w związku z nabyciem odrębnej własności
Obciążenie z tytułu termomodernizacji w związku z darowizną
Obciążenie z tytułu termomodernizacji w związku z nabyciem spadku

Spadek, podział majątku wspólnego, zgon:
Dział spadku
Nabycie spadku – druk 1
Nabycie spadku – druk 2
Podział majątku wspólnego
Zgon

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa lokalu użytkowego garażu
Darowizna udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego – druk 1
Darowizna udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego – druk 2
Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – druk 1
Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – druk 2
Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – druk 3
Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego garażu – druk 1
Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego garażu – druk 2