Informacja dla mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, że od dnia      07 czerwca 2021r. przyjmowanie stron będzie się odbywało z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:

1. przed wejściem do siedziby Spółdzielni obowiązuje dezynfekcja rąk;

2. do siedziby Spółdzielni można wejść tylko w maseczkach ochronnych – zakrywamy usta i nos,     osoby bez maseczek nie będą obsługiwane;

3. w pomieszczeniach biurowych może przebywać 1 osoba obsługiwana przez pracownika Spółdzielni;

4. osoby oczekujące przed wejściem do biura powinny zachować odstęp  min. 1,5 m.

Ogłoszenie-1-1000x620

Odczyty wodomierzy

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIECHOWICE”

informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym odczyty wodomierzy w mieszkaniach nie będą dokonywane przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię.


W celu rozliczenia zaliczek za wodę za I półrocze 2021r. prosimy o samodzielne odczytanie wodomierzy w dniach 01 – 25.06.2021r.


Stany spisane na kartkach należy wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do siedziby Spółdzielni w terminie do 25.06.2021r.
Odczyty można też przesłać na adres e-mail – czynsze@smmiechowice.bytom.pl

podać telefonicznie nr tel. 32 396 72 09, 32 396 72 01, 32 396 72 27 oraz korzystając z systemu  S_NET.

W przypadku niedostarczenia odczytów w terminie, rozliczenie zostanie dokonane szacunkowo na podstawie średniego zużycia za ostatni okres rozliczeniowy.