Ogłoszenie-1-1000x620

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” uprzejmie informuje, iż w dniu

24.12.2021r. (PIĄTEK) Spółdzielnia będzie

NIECZYNNA

Czynne będzie Pogotowie Techniczne Spółdzielni, gdzie usterki będzie można zgłaszać – w godz. 6.00 – 22.00 pod numerem tel. (032) 396-72-20, natomiast w godz. 22.00 – 6.00 do firm pełniących dyżury:

a/ Pogotowie Gazowe nr tel. 536 – 566 – 007 dot. awarii gazowych

b/ Pogotowie wodno – kanalizacyjne nr tel. 600 – 496 – 080 dot. awarii wod. – kan. i c.o.

c/ Pogotowie elektryczne nr tel. 609-866-501 dot. instalacji elektrycznych

d/ Pogotowie dźwigowe nr tel. 800 707 401 dot. awarii dźwigów

ODCZYTY WODOMIERZY

W związku z panującym stanem epidemicznym i brakiem możliwości odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych prosimy o podanie odczytów  telefonicznie, smsem – podając dokładne wskazanie wodomierza oraz jego numer seryjny. 

W bieżącym okresie rozliczeniowym nie ma możliwości skorzystania  z systemu s_net  ze względu na to, iż pojawiło się dużo nieprawidłowości   w podawanych odczytach. 

Poniżej podajemy zespoły spisowe z numerem telefonu kontaktowego wraz adresami budynków:

ZESPÓŁ SPISOWY  NR 1    780-107-951 lub mail: zb1@smmiechowice.bytom.pl

Lp.Ulicanumer domu
1Felińskiego1
2Felińskiego3
3Felińskiego5
4Felińskiego7
5Felińskiego9
6Felińskiego11
7Felińskiego13
8Felińskiego15
9Felińskiego21
10Felińskiego23
11Felińskiego25
12Felińskiego39
13Felińskiego41
14Felińskiego43
15Felińskiego45
16Felińskiego47
17Felińskiego49
18Felińskiego51
19Felińskiego53
20Felińskiego59
21Felińskiego61
22Felińskiego8
23Felińskiego10
24Felińskiego12
25Felińskiego26
26Felińskiego28
27Felińskiego30
28Felińskiego32
29Felińskiego34
30Felińskiego36

ZESPÓŁ  SPISOWY NR 2    509-533-466 lub mail: kadry.zb@smmiechowice.bytom.pl

Lp.Ulicanumer domu
1Felińskiego38
2Felińskiego42
3Felińskiego44
4Felińskiego50
5Felińskiego52
6Felińskiego54
7Felińskiego63
8Felińskiego65
9Felińskiego67
10Felińskiego75
11Felińskiego77
12Felińskiego79
13Felińskiego81
14Felińskiego83
15Felińskiego85
16Felińskiego87
17Felińskiego89
18Felińskiego99
19Felińskiego101
20Felińskiego103
21Felińskiego105
22Felińskiego107
23Felińskiego109
24Felińskiego111
25Felińskiego113
26Felińskiego115
27Felińskiego117
28Felińskiego119
29Felińskiego121
30Felińskiego123
31Felińskiego125
32Felińskiego127
33Felińskiego129
34Felińskiego131
35Felińskiego133
36Felińskiego135
37Felińskiego137
38Felińskiego147
39Felińskiego149
40Felińskiego151
41Felińskiego153
42Felińskiego155
43Felińskiego157
44Felińskiego159
45Felińskiego161
46Felińskiego163
47Felińskiego179
48Felińskiego181
49Felińskiego183
50Felińskiego185
51Felińskiego187
52Nickla21
53Nickla23
54Nickla25
55Nickla27
56Nickla29
57Nickla31
58Nickla33
59Nickla35
60Nickla37
61Nickla39
62Nickla41
63Nickla43
64Nickla45
65Nickla53
66Nickla55
67Nickla65
68Nickla67
69Nickla69
70Nickla71
71Nickla73
72Nickla75
73Nickla77
74Nickla79
75Nickla81
76Nickla83

ZESPÓŁ SPISOWY  NR 3    737-458-328 lub mail: eksploatacja1@smmiechowice.bytom.pl

Lp.Ulicanumer domu
1Nickla85
2Nickla97
3Nickla99
4Nickla101
5Nickla107
6Nickla109
7Nickla111
8Nickla113
9Nickla115
10Nickla119
11Nickla121
12Nickla123
13Nickla125
14Nickla127
15Nickla129
16Nickla131
17Nickla133
18Nickla135
19Nickla137
20Nickla139
21Nickla141
22Nickla143
23Nickla28
24Nickla30
25Nickla32
26Nickla34
27Nickla36
28Nickla38
29Nickla40
30Nickla42
31Nickla54
32Nickla56
33Nickla58
34Nickla60
35Nickla62
36Nickla64
37Nickla66
38Nickla68
39Nickla70
40Nickla72
41Nickla78
42Nickla80
43Nickla82
44Nickla84
45Nickla86
46Nickla88
47Nickla90
48Nickla92
49Nickla94
50Nickla96
51Nickla98
52Nickla100
53Nickla102
54Nickla104
55Nickla106
56Nickla108
57Nickla114
58Nickla116
59Nickla128
60Nickla130
61Nowa17-17a
62Nowa19-19a
63Nowa21-21a
64Nowa23-23a
65Nowa35-35a
66Nowa37-37a
67Nowa43-43a
68Nowa45-45a
69Reptowska23-23a
70Reptowska27-27a
71Reptowska29-29a
72Reptowska33-33a
73Reptowska35-35a
74Reptowska28-28a
75Reptowska32-32a
76Reptowska40
77Reptowska42
78Reptowska44

 ZESPÓŁ  SPISOWY NR 4    509-057-570 lub mail: odczyty@vp.pl

Lp.Ulicanumer domu
1Reptowska46
2Reptowska48
3Reptowska50
4Reptowska56
5Reptowska58
6Reptowska60
7Reptowska62
8Reptowska64
9Reptowska66
10Reptowska76
11Reptowska80
12Reptowska82
13Bławatkowa5
14Reptowska51
15Stolarzowicka46
16Stolarzowicka48
17Stolarzowicka50
18Stolarzowicka52
19Stolarzowicka54
20Stolarzowicka56
21Stolarzowicka60
22Stolarzowicka62
23Stolarzowicka64
24Stolarzowicka66
25Stolarzowicka68
26Stolarzowicka72
27Stolarzowicka82
28Stolarzowicka84
29Stolarzowicka86
30Stolarzowicka88
31Stolarzowicka90
32Stolarzowicka92
33Stolarzowicka94
34Stolarzowicka96
35Stolarzowicka98
36Stolarzowicka100
37Stolarzowicka102
38Stolarzowicka104
39Stolarzowicka78a
40Stolarzowicka78c
41Stolarzowicka94a
42Stolarzowicka104a
43Stolarzowicka104b
44Stolarzowicka104c

NIE PODANIE ODCZYTÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE NALICZENIEM  RYCZAŁTU  KARNEGO !!!

                                                   SM „Miechowice”

Ogłoszenie-1-1000x620

Nieograniczony przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego – 30.11.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności  na n/w  lokal mieszkalny:

 

·        nieograniczony nr 3/M/21 na lokal mieszkalny przy ul. Reptowskiej 76/18 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o pow. użytk. 36,40 m2).

Lokal położony jest na II – piętrze w budynku 4 – piętrowym.

 

 

Wartość rynkowa lokalu według operatu szacunkowego wynosi: 121 706,00 zł.

 

W/w przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. o godz. 1000  w  siedzibie Zarządu Spółdzielni w Bytomiu, przy ul. Felińskiego 19.

 

Do dnia 26.11.2021 r. należy wpłacić wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej na jedno z niżej  podanych kont Spółdzielni:   

 

 

PKO BP S.A. O/Bytom   02 1020 2368 0000 2802 0021 8867

ING Bank Śląski  Oddział Bytom 78 1050 1230 1000 0022 7819 9076

 

Numer  przetargu  i adres lokalu winien być wskazany na dowodzie wpłaty wadium.

Dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

 

 

Szczegółowych  informacji o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Członkowsko – Lokalowym  nr tel.: 32 396-72-12, 32 396-72-28.

 

Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dniach i godzinach urzędowania Administracji Spółdzielni tj.: poniedziałki od godz. 700 do 1630, we wtorki, środy i czwartki od godz. 700   do 1400.

 

Zarząd Spółdzielni zastrzega  sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.  

Ogłoszenie-1-1000x620

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” uprzejmie informuje, iż w dniu

12.11.2021r. (PIĄTEK) Spółdzielnia będzie NIECZYNNA

Czynne będzie Pogotowie Techniczne Spółdzielni, gdzie usterki będzie można zgłaszać w godz. 6.00 – 22.00 pod numerem tel. (032) 396-72-20, natomiast w godz. 22.00 – 6.00 do firm pełniących dyżury:

a/ Pogotowie Gazowe nr tel. 601 – 865 – 356 dot. awarii gazowych

b/ Pogotowie wodno – kanalizacyjne nr tel. 600 – 496 – 080 dot. awarii wod. – kan. i c.o.

c/ Pogotowie elektryczne nr tel. 609-866-313 lub 609-866-501 dot. instalacji elektrycznych

d/ Pogotowie dźwigowe nr tel. 800 707 401 dot. awarii dźwigów